یاحضرت معصومه(س)

پرچم گنبد حرم بی بی هم عزادار شد................

/ 4 نظر / 10 بازدید
تک پر

سلام رفيق...[نیشخند]..هیچی دیگه آپم ...[نیشخند]... ((دعوتی از تک پر بدون زر مفت))[نیشخند]

َAmin

واقعا دلم لرزید وقتی اومدم وبت مرســــــــــی

َAmin

واقعا دلم لرزید وقتی اومدم وبت مرســــــــــی